Učitelský sbor

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka: Mgr. Galina Blahová
Zástupce ředitele: Mgr. Marie Fialová
Výchovný poradce: Mgr. Věra Marečková
Metodik prevence: Mgr. Pavla Bednářová

Škola je organizovaná jako úplná základní s I. a II. stupněm, součástí jsou Mateřská škola Vrbovec, Mateřská škola Dyjákovičky.

 

 UČITELSKÝ SBOR

I. třída – Mgr. Tereza Špičáková

II. třída – Mgr. Jana Bukovjanová

III. třída – Mgr. Dana Mrvová

IV. třída – Mgr. Diana Čechová

V. třída – Mgr. Eva Kolečkářová

VI. třída – Mgr. Pavla Bednářová

VII. třída – Mgr. Jiří Jurášek

VIII. třída – Mgr. Vojtěch Barcal

IX. třída – Mgr. Alžběta Hortová

 

FUNKCE VE ŠKOLE

Ředitelka školy: Mgr. Galina Blahová
Zástupce ředitele: Mgr. Marie Fialová
Výchovný poradce: Mgr. Jiří Jurášek
Pracovník pro zajištění úkolů BOZP: Pavel Coufal
Zajištění úkolů CO: Pavel Coufal
Požární preventista: Pavel Coufal
Metodik prevence: Mgr. Pavla Bednářová
ICT koordinátor: Mgr. Alžběta Hortová
Zdravotník: Mgr. Pavla Bednářová
Předmětová komise českého jazyka: Mgr. Jana Bukovjanová
Předmětová komise cizích jazyků: Mgr. Galina Blahová
Předmětová komise výchov: Mgr. Pavla Bednářová
Předmětová komise společ. věd: Mgr. Pavla Bednářová
Předmětová komise přírod. věd a matematiky: Mgr. Jiří Jurášek
Sklad učebnic: Mgr. Marie Fialová