Jak omluvit žáka z výuky

Všechny omluvenky budou předkládány vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo ředitelství školy předem.
Veškerá absence musí být omluvena v žákovské knížce, a to do tří dnů. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti do 2 dnů od počátku nepřítomnosti (telefonicky, písemně nebo osobně). V odůvodněných případech může ředitel školy požadovat doložení nepřítomnosti z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka.

Omluvenka na krátkodoubou nepřítomnost slouží k omlouvání žáka z jedné nebo několika vyučovacích hodin, maximálně na jeden den. Z jedné vyučovací hodiny omlouvá příslušný vyučující, z více hodin téhož dne omlouvá třídní učitel. Omluvenky na krátkodobou nepřítomnost a z tělesné výchovy budou mít žáci vlepeny do žákovských knížek.

Omluvenka na dlouhodobou nepřítomnost slouží k omlouvání žáka z více dní. Jedná se např. o omlouvání pobytu na dovolené ve školním roce apod. Na 1 – 2 dny uvolňuje žáka třídní učitel po předchozí písemné žádosti. Na 3 a více dnů omlouvá ředitel školy po předchozí písemné žádosti.

 

Formuláře omluvenek jsou k dispozici ZDE nebo na nástěnce u sborovny.

 

/post-252

Dlouhodobá omluvenka

OMLUVENKA NA DLOUHODOBOU NEPŘÍTOMNOST
Omluvenka na dlouhodobou nepřítomnost slouží k omlouvání žáka z více dní. Jedná se např. o omlouvání pobytu na dovolené ve školním roce apod. Na 1 – 2 dny uvolňuje žáka třídní učitel po předchozí písemné žádosti. Na 3 a více dnů omlouvá ředitel školy po předchozí písemné žádosti.

 

Omluvenku si můžete stáhnout ZDE

/post-249

Krátkodobá omluvenka

OMLUVENKA NA KRÁTKODOBOU NEPŘÍTOMNOST
Omluvenka na krátkodoubou nepřítomnost slouží k omlouvání žáka z jedné nebo několika vyučovacích hodin, maximálně na jeden den. Z jedné vyučovací hodiny omlouvá příslušný vyučující, z více hodin téhož dne omlouvá třídní učitel.

Omluvenku si můžete stáhnout ZDE

 

/post-244