Dlouhodobá omluvenka

OMLUVENKA NA DLOUHODOBOU NEPŘÍTOMNOST
Omluvenka na dlouhodobou nepřítomnost slouží k omlouvání žáka z více dní. Jedná se např. o omlouvání pobytu na dovolené ve školním roce apod. Na 1 – 2 dny uvolňuje žáka třídní učitel po předchozí písemné žádosti. Na 3 a více dnů omlouvá ředitel školy po předchozí písemné žádosti.

 

Omluvenku si můžete stáhnout ZDE